Różaniec rodzinny

Wiele rodzin odmawia wspólnie różaniec w swoich domach. Można go odmówić również w duchowej łączności z Chrystusem Eucharystycznym.

Partnerzy